Musicus

musicus-2

Organist

Mannes Hofsink profileert zich als allround concertorganist, waarbij het accent ligt op de orgelwerken van J.S.Bach. Van hem is een CD verschenen, getiteld: Concertare. Als koorbegeleider treedt hij vaak op en in die hoedanigheid is hij met het Zwols Vocaal Ensemble op concertreis naar Engeland en Zweden geweest. Naast een bescheiden lespraktijk speelt hij met regelmaat continuo in verschillende ensembles. Ook organiseert hij de marktorgelconcerten op de Donderdag Meppeldagen, een drietal beiaardconcerten en is bestuurslid van de Stichting Orgelconcerten Meppel.

musicus-3

Kerkmusicus

In juni 2003 is Mannes Hofsink benoemd als cantor-organist van de Protestantse Gemeente te Meppel in de Grote of Mariakerk. Zijn basistaken zijn het begeleiden van de erediensten op het Van Kamp/Schnitger/Mense Ruiter-orgel (IIIP/38) en het leiding geven aan Cantorij Meppel. Daarnaast is hij cantor van Cantorij Nijeveen. Zo nu en dan assisteert bij de Michaëlsvieringen en de Cantatediensten in de Grote Kerk te Zwolle.

musicus-4

Beiaardier

In januari 2011 is Mannes Hofsink benoemd als stadsbeiaardier van de gemeente Meppel. Hij verzorgt de wekelijkse beiaardbespeling tijdens de markt op de donderdagochtend van 10:30-11:30. Het carillon telt 47 klokken en is in 1973 geplaatst door fa. Eijsbouts. Jaarlijks geeft hij een aantal beiaardconcerten. Ook maakte hij een concertreis naar Frankrijk en voerde integraal de beiaardwerken uit van de Dordtse componist Kors Monster tijdens het gelijknamige festival in Dordrecht. Dit oeuvre wordt gerekend tot de moeilijkst speelbare muziek voor beiaard.

musicus-1

Koordirigent

Naast het wekelijks repeteren van Cantorij Meppel en Cantorij Nijeveen organiseert Mannes Hofsink koorprojecten. Zo werd Eternal Light van H. Goodall, Oratorio de Noël van C. Saint-Saëns en Stabat Mater van Pergolesi uitgevoerd, alsmede Bachs Johannes Passion in een speciale, verbindende uitvoering.